Studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018

Upozorňuji zájemce, že ve dnech 16. 2. až 15. 3. je otevřena on-line databáze pro přihlašování.

Výběrové řízení na katedře Hv se bude konat 22. 3. 2017 od 13:30 v místnosti R413.

V Praze 1. 3. 2017                                                                               prof. Stanislav Pecháček