Hlasová příprava 1. a 2. ročník přidělení k vyučujícím

Žadáme studenty 1. a 2. ročníku předmětu hlasová příprava, aby se neprodleně informovali na nástěnce katedry Hv, 4 patro  o přidělení k vyučujícím. Rozvrh bude následně idividuálně sestaven.

MgA. Iva Volavá.