Interpretační soutěž Pedagogických fakult s mezinárodní účastí

Hradec Králové 14. – 15. května 2018

Soutěžní obor: SÓLOVÝ ZPĚV
I. kategorie
Čestné uznání – Václava Štěpánová
Čestné uznání – Ema Šoferová

Soutěžní obor: HRA NA KLAVÍR
I. kategorie
1. cenaBarbora Lepšová
Čestné uznání 2. stupně – Ksenia Serebryakova

Soutěžní obor: HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE
I. kategorie
1. cena – Eva Šibřinová
1. cena – Martina Včeláková
Zvláštní ocenění za interpretaci skladby Ruce Luboše Fišera  – Martina Včeláková

II. kategorie
3. cena – Tereza Venclová

Jménem všech členů katedry hudební výchovy děkuji účastníkům Interpretační soutěže pedagogických fakult. Velmi si vážíme vynikající reprezentace, které předcházela dlouhá, pečlivá a náročná příprava. Velká gratulace pak patří oceněným studentkám.

doc. Jana Palkovská
vedoucí katedry hudební výchovy

V Praze 21. května 2018