Poděkování

Vážení a milí kolegové, zpěváci, muzikanti!
Upřímně vám děkuji za spolupráci na adventním koncertě PedF UK 4. 12. v Karolinu. Děkuji za vaše velké nasazení a gratuluji k velice dobrému výkonu. Moc jsem si to s vámi užil a jsem rád, že jsme mohli prezentovat kvalitní uměleckou práci katedry HV. Již tradičně zcela zaplněné auditorium je velký závazek, ale také pozitivní hodnocení minulých koncertů. Opět jste prokázali, jak obrovský potenciál ve vás je. Reflexe, které se ke mně dostaly, byly pouze pochvalné. Potěšili jsme mnoho lidí, a tak to má být!
Rád bych za nás všechny poděkoval děkanovi PedF, Prof. Michalu Nedělkovi, Dr., a vedoucí katedry HV, doc. Janě Palkovské, za podporu, kterou koncertům poskytují.
Naše poděkování dále patří Janě Francové, hlavní koordinátorce, členům PR PedF, Jolaně Svobodové a Tomáši Bederkovi, a tajemnicím sboru, Charlottě Streicherové a Rozálii Palovové. Za velikou pomoc při přípravě smyčcového orchestru děkuji Janu Radovi.
Ať se celému našemu týmu i nadále daří!
Přeji všem pokojné svátky a mnoho úspěchu v novém roce.
Marek Valášek