Poděkování

Poděkování

Jarní koncert 24. dubna 2018 – Týnský chrám

 

Jménem děkana pedagogické fakulty prof. Michala Nedělky a jménem všech členů katedry hudební výchovy děkuji dirigentu panu Dr. Marku Valáškovi za nastudování a krásné, výjimečně působivé provedení Čtyř postních motet a Stabat Mater, jejichž autorem je francouzský skladatel Francis Poulenc.

Mé poděkování patří zúčastněným členům smíšeného pěveckého sboru a komorního orchestru Pedagogické fakulty UK Collegium paedagogicum, souborům Piccolo choro a Piccola orchestra a komornímu smíšenému sboru Punkt. Zvláštní dík patří sólistce paní Naděždě Chrobákové.

Připravili jste posluchačům nezapomenutelný zážitek. Velmi si všichni vážíme této vynikající reprezentace naší fakulty, jež je důstojnou součástí mezinárodního akademického odborného a společenského života Univerzity Karlovy.

 

 

doc. Jana Palkovská

vedoucí katedry hudební výchovy

 

V Praze 25. dubna 2018