Poděkování a gratulace ke koncertu 22. 1. 2019

Jménem vedení Pedagogické fakulty i katedry HV vyjadřuji veliké poděkování a gratulaci všem, kdo se podíleli na slavnostním koncertě k 50. výročí smrti Jana Palacha, který se konal 22. ledna 2019 v Rudolfinu.

Děkuji především dirigentu PhDr. Vítu Novotnému, který svou neutuchající energií dotáhnul několikaměsíční přípravu do reprezentativního konce. Oceňuji promyšlenost netradiční, ale velice působivé dramaturgie večera. Koncert byl pro všechny velikým hudebním i společenským zážitkem.
Děkuji za spolupráci členům bicí sekce Pražské konzervatoře pod vedením prof. Oldřicha Šatavy.
Děkuji oběma klavíristkám Kateřině Dvorské a Denise Ulmanové za obětavou spolupráci.
Veliký obdiv patří všem zpěvákům fakultního sboru, že zvládli skutečně obtížné dílo Jana Hanuše.
Svým vystoupením jste důstojně uctili památku Jana Palacha, připomněli jeho odkaz sobě i všem posluchačům a zároveň reprezentovali uměleckou práci katedry na nejvyšší společenské úrovni.
Ať se vám i nadále daří!
MgA. Marek Valášek, Ph.D.
vedoucí katedry HV