Poděkování za vystoupení v Karolinu

Poděkování za vystoupení v Karolinu

Milí zpěváci,

děkuji vám za spolupráci při hudebním doprovodu slavnostního zasedání UK 5. dubna ve Velké aule Karolina a moc vám gratuluji. Zpívali jste velice dobře! Oceňuji i vaše hezké vystupování při této společensky významné akci. Jsem na vás hrdý! Společně jsme reprezentovali naši fakultu a odbornou práci katedry HV na celouniverzitní úrovni. Děkuji všem výpomocím v mužském sboru, oběma klavíristkám, Anetě Surkové a Veronice Pudlovské, za doprovod České písně, i oběma tajemnicím sboru, Charlotte Streicherové a Rozálii Palovové, za vzornou organizaci.
Těším se na další spolupráci!
Marek Valášek