Poděkování za vystoupení v Karolinu

Poděkování za vystoupení v Karolinu

Milí zpěváci,
jménem katedry HV vám všem děkuji za velice hezké vystoupení 25. října 2018 v Karolinu při slavnostním zasedání Univerzity Karlovy ke 100. výročí republiky.
Oceňuji nejen umělecký projev, ale i vaše důstojné společenské vystupování a ukázněnost.
Vzorně jste reprezentovali Pedagogickou fakultu na nejvyšší společenské úrovni.
Rovněž děkuji za vaše vystoupení ve středu 24. 10. při sázení Lípy republiky na Pedagogické fakultě.
Těším se na další spolupráci!

MgA. Marek Valášek, Ph.D.
vedoucí katedry HV