Interní zaměstnanci

profesoři:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček,Ph.D.
prof. Jiří Tomášek


michal.nedelka@pedf.cuni.cz

stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz

docenti:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
doc. MgA. Věra Kopecká
doc. MgA. Jana Palkovská
doc. MgA. Marka Perglerová
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

milos.kodejska@pedf.cuni.cz

vera.kopecka@pedf.cuni.cz
jana.palkovska@pedf.cuni.cz
marka.perglerova@pedf.cuni.cz
libuse.ticha@pedf.cuni.cz
hana.vanova@pedf.cuni.cz
odborní asistenti a lektoři:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D.
PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
PaedDr. Jan Prchal
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Mgr. PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
MgA. Mgr. Marek Valášek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jana Veverková
MgA. Mgr. Iva Volavá

petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
jirina.dvorakova@pedf.cuni.cz
vit.gregor@pedf.cuni.cz
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz
olga
.kozankova@pedf.cuni.cz
jan.prchal@pedf.cuni.cz
magdalena.salakova@pedf.cuni.cz
leona.striteska@pedf.cuni.cz
alena.ticha@pedf.cuni.cz
marek.valasek@pedf.cuni.cz
jana.veverkova@pedf.cuni.cz
iva.volava@pedf.cuni.cz