Interní zaměstnanci

profesoři:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček,Ph.D.


michal.nedelka@pedf.cuni.cz

stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz

docenti:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
doc. MgA. Jana Palkovská
doc. MgA. Marka Perglerová
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

milos.kodejska@pedf.cuni.cz

jana.palkovska@pedf.cuni.cz
marka.perglerova@pedf.cuni.cz
libuse.ticha@pedf.cuni.cz
hana.vanova@pedf.cuni.cz
odborní asistenti a lektoři:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D.
PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Mgr. Milena Kmentova, Ph.D.
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
PaedDr. Jan Prchal
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Mgr. PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
MgA. Mgr. Marek Valášek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jana Veverková
MgA. Mgr. Iva Volavá

petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
jirina.dvorakova@pedf.cuni.cz
vit.gregor@pedf.cuni.cz
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
milena.kmentova@pedf.cuni.cz
olga.kozankova@pedf.cuni.cz
gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz
jan.prchal@pedf.cuni.cz
magdalena.salakova@pedf.cuni.cz
zuzana.selcanova@pedf.cuni.cz
leona.striteska@pedf.cuni.cz
alena.ticha@pedf.cuni.cz
marek.valasek@pedf.cuni.cz
jana.veverkova@pedf.cuni.cz
iva.volava@pedf.cuni.cz