Spolupráce pro studenty

Katedra HV hledá v rámci studentských pomocných sil dva studenty na spolupráci


– při aktualizaci webu KHV
– při elektronizaci katalogu a systematizaci CD uložených na KHV
Tato činnost je honorována.
Zájemci kontaktujte vedoucího KHV.

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.