Úspěch na mezinárodní pěvecké soutěži Moyzesiana

Na jubilejním XV. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže MOYZESIANA 2017 v Prešově, jejímž spolupořadatelem je Katedra hudební a výtvarné výchovy PF Prešovské univerzity, získal Václav Mašek, student 3.ročníku oborového studia Hudební výchova-Český jazyk, 1.místo a cenu Mikoláše Moyzese. Dále Václava Štěpánová, studentka 3.ročníku oborového studia Hudební výchova – Hra na nástroj, Čestné uznání poroty za provedení a dramaturgii skladeb. Gratulujeme.