Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

vítám vás v novém akademickém roce!Od 1. července jsem byl děkanem PedF pověřen vedením katedry HV.
Velice si přeji, aby naše katedra byla i nadále inspirativním místem pro kvalitní vzdělávání, odbornou práci i lidská setkávání.
K tomu je potřeba spolupráce nás všech, těším se na ni.
Přeji vám mnoho sil, odvahy a vytvalosti!
Marek Valášek