Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)

Dne 26. 9. 2018 proběhla na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, katedry psychologie, katedry preprimární a primární pedagogiky a Ústavu výzkumu a rozovoje vzdělávání v rámci projektu Univerzity Karlovy PROGRES P15 Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení praxe), které se zúčastnilo více jak 150 účastníků.

Konference navazovala na již realizované konference v letech 2014 a 2016 a jejím cílem bylo představit nové poznatky vzešlé z výzkumů a projektů, ale také dát prostor praktickým zkušenostem a osvědčeným postupům ze všech aktivit podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství u našich žáků, z pohledu různých vědních disciplín. V rámci konference proběhlo také zasedání redakční rady časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, více o časopisu zde.

Tímto bychom rádi poděkovali všem autorům, kteří svými příspěvky obohatili prostor čtenářské gramotnosti a přispěli k řešení aktuálních témat v příslušných sekcích, dále také invite speakers prof. Olze Zápotočné a prof. Maríně Mikulajové, účastníkům plenární sekce a účastníkům posterové sekce.

Více o proběhlé konferenci se můžete dočít v bulletinu SKIP zde.

Účastníci této konference mohou publikovat své příspěvky do připravovaných čísel 1/2019 a 2/2019 časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání  dle požadavků aktuálních výzev:

 • 1/2019  informace o výzvě zde
 • 2/2019 informace o výzvě zde

Aktuálně připravujeme nadcházející konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem, která se uskuteční koncem září v roce 2020  (bude upřesněno).

 • Záměr konference bude upřesněn koncem dubna 2020
 • Příjem anotací je možný do 15. 7. 2020
 • Program konference bude zveřejněn 10. 9. 2020

Za organizační tým:

Odborná garance konference

 • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Organizační výbor konference:

 • PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 • PhDr. Hana Sotáková
 • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
 • Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
 • Mgr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
 • Terezie Šturmová