Sekce

Posterová sekce:

Velikost posteru: A1 420 x 594 mm na výšku.
Pomůcky pro připevnění Vašich materiálů – tzn. připínáčky, a lepicí pásku budou zajištěny na místě.

Návrh struktury posteru:
název, jméno autora/ů a instituci zvýrazněte většími písmeny;
text na posteru by měl být čitelný nejméně z 1 m;
není nutné psát celé věty, stačí heslovitý text;
je vhodné používat odrážky a další grafické prvky v textu;
praktické je zvýraznit klíčová slova;
pro doplnění textu je vhodné využít grafy a obrázky.