Důležité kontakty

Email:
doktorska.konference.2013@gmail.com

Předsedkyně OV:
veronika.krabsova@pedf.cuni.cz

Webmaster:
vit.stastny@seznam.cz

Doktorandská konference 2013

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání a Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Vás srdečně zvou na 9. doktorskou konferenci

 

věnovanou tématu

 

Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech,

 

která se uskuteční dne 20. května 2013 v budově PedF UK,

Myslíkova 7, Praha 1.

 

Konference je pořádána pod záštitou děkanky PedF UK doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc.

 

 

 

Konference je završením dvousemestrálního „Úvodního teoreticko-metodologického kurzu pedagogiky“, garantovaného Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání. Zároveň je příležitostí pro studenty doktorských studijních programů oboru Pedagogika a Psychologie prezentovat výsledky vlastní vědecké a odborné činnosti.