Home » Aktuality » Závěrečné zkoušky CŽV

Závěrečné zkoušky CŽV

Přihláška k závěrečné zkoušce: 
  • Přihláška se podává na studijní oddělení – pí. Merellová. Formulář je ke stažení ZDE.
  • Vytištěnou přihlášku s dostatečným časovým předstihem (alespoň měsíc před zvoleným termínem SZZ) doručit na studijní oddělení Pedf UK (referentka paní Ivana Merellová)

Předpokládané termíny závěrečných zkoušek:  

Termíny pro odevzdání závěrečné práce: dle harmonogramu akademického roku

 

Studium  je ukončeno ústní závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Závěrečná práce: 

Při psaní závěrečné práce se můžete řídit  Opatřením děkana č.8/2015, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a pokyny KSpPg:

– vzor desky

– vzor titulní list

vzor prohlášení