Konzultační hodiny v letním semestru

Prosíme sledujte změny a vzkazy studentům na webu nebo na nástěnkách příslušných vyučujících!

 

Jméno Kontakt
číslo dveří mail telefon konzultační hodiny
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188 pondělí:

11:00-12:00

http://alya.cdsw.cz/bendls/

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 188 úterý:

10:00 – 11:00

 

 
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109  po domluvě
 
PaedDr. Zdeňka Hanková 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109 úterý:

 14:30 – 15:00

(po dohodě v 17:00 hod.)

 

 

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123  1.3., 8.3., 15.3., 29.3., 5.4., 12.4., 3.5.: 
 14,25 – 15,25  10.5. a 17.5.:    
11,30 – 12,30

 

 

 

 

 
PaedDr. Marie Hanzová, CSc. 221 marie.hanzova@seznam.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228 pátek:

 

10:00 – 11:00

 

 

 

 

PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. 228  

martin.capekadamec@pedf.cuni.cz

 

221 900 219 dle dohody
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 414 jiri.kucirek@pedf.cuni.cz 221 900 123  čtvrtek:

 13:30- 14:30
 

PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219  liché úterý:

 

14:30-16:00

 

Mgr. Roman Musil dranrom@gmail,com dle dohody
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 219 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 188   dle dohody mailem
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. 222 daniela.novakova@pedf.cuni.cz 221 900 120  

 dle dohody

 

Mgr. Hana Urbanová 221 hana.urbanova@pedf.cuni.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Petr Prokop, Ph.D. 220 prokoppetr@seznam..cz 221 900 107
dle dohody
PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 219 dle do
Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 jiri.prokop@pedf.cuni.cz 221 900 107 od 19.2.-31.3. každé úterý:

10:30 – 11:30

duben:

konzultace po mailu: prokopjura@volny.cz

 

Mgr. Magdalena Richterová 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107 úterý:

16:30-17:30

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 ivo.syriste@pedf.cuni.cz 221 900 107

úterý:

15:00-16:00

 

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219  dle dohody
Ing. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228 úterý:

12:30 – 13:30

 

RNDr.PhDr. Hana Voňková, Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  dle dohody mailem
Mgr. Ondřej Papajoanu 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 222 dle dohody
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219  

čtvrtek:

15:15 – 16:15