Konzultační hodiny ve zkouškovém období

Prosíme sledujte změny a vzkazy studentům na webu nebo na nástěnkách příslušných vyučujících!

 

Jméno Kontakt
číslo dveří mail telefon konzultační hodiny
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188 pondělí:

11:00-12:00

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 120 24.5.  13:00-14:00
29.5.  14:30-15:30                        18.6.  12:00-13:00 
 
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109  dle dohody

PaedDr. Zdeňka Hanková 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109  

23.5.  16:30-17:30

 31.5.  16:00-17:00

(dle dohody mailem)

  7.6.  15:00-16:00

(dle dohody mailem)

12.6.  16:00-17:00

(dle dohody mailem)

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123  

 23.5.  12:00-13:00

30.5.  11:00-12:00

 5.6.   15:00-16:00

12.6.  10:30-11:30

19.6.  15:00-16:00

25.6.   9:00-10:00

 

 

 
PaedDr. Marie Hanzová, CSc. 221 marie.hanzova@seznam.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228  pondělí:

11:00-12:00

 

 

 

 

PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. 228  

martin.capekadamec@pedf.cuni.cz

 

221 900 219 dle dohody
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 414 jiri.kucirek@pedf.cuni.cz 221 900 123  8.6.  15:00-16:00

14.6. 17:30-18:30

21.6. 13:00-14:00

26.6. 15:00-16:00

 

   

PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219  25.5.  11:00-12:00

 7.6.    15:00-16:00

14.6.   15:30-16:30

Mgr. Roman Musil dranrom@gmail,com dle dohody
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 219 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 188   dle dohody mailem
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. 222 daniela.novakova@pedf.cuni.cz 221 900 120  

 dle dohody

 

Mgr. Hana Urbanová 221 hana.urbanova@pedf.cuni.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Petr Prokop, Ph.D. 220 prokop.petr@seznam..cz 221 900 107
dle dohody
PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 219
dle dohody
Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 prokop.jiri@pedf.cuni.cz 221 900 107  
15.6.   13:00-14:00
Mgr. Magdalena Richterová 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107 25.6.   14:00-15:00
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 ivo.syriste@pedf.cuni.cz 221 900 107  

  14.6.  10:00-11:00

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219  dle dohody
Ing. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228 23.5.  13:00-14:00

 1.6.  11:30-12:30

 5.6.  13:00-14:00

12.6.  9:30-10:30

18.6. 10:00-11:00

25.6. 12:00-13:00

 

RNDr.PhDr. Hana Voňková, Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  dle dohody mailem
Mgr. Ondřej Papajoanu 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 222 dle dohody
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219  

 18. 6. 10.00-11.00

26. 6. 10.00-11.00