Konzultační hodiny ve zkouškovém období

Prosíme sledujte změny a vzkazy studentům na webu nebo na nástěnkách příslušných vyučujících!

 

Jméno Kontakt
číslo dveří mail telefon konzultační hodiny
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188 pondělí:

11:00-12:00

http://alya.cdsw.cz/bendls/

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 188 27.5.  10:00-11:00

10.6.  14:00-15:00

17.6.  12:00-13:00

 

 
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109  po domluvě
 
PaedDr. Zdeňka Hanková 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109 21.5. 17-18

28.5. 17-18

6.6. 16-17

10.6. 15-16

 

 

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123 20.5.2019 13,45 – 14,45

27.5.2019 13,00 – 14,00

6.6.2019 11,30 – 12,30

11.6.2019 9,00 – 10,00         

17.6.2019 14,00 – 15,00

24.6.2019 14,00 – 15,00

 

 

 

 
PaedDr. Marie Hanzová, CSc. 221 marie.hanzova@seznam.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228 21.5.          16-17

29.5.          11-12

3.6.            11-12

12.6.          11-12

19.6.          13 -14

26.6.          11-12

 

 

 

 

PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. 228  

martin.capekadamec@pedf.cuni.cz

 

221 900 219 dle dohody
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 414 jiri.kucirek@pedf.cuni.cz 221 900 123
PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219 13.6. 14:00-15:00,
20.6. 14:00-15:00,
27.6. 14:00-15:00.
Mgr. Roman Musil dranrom@gmail,com dle dohody
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 219 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 188   dle dohody mailem
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. 222 daniela.novakova@pedf.cuni.cz 221 900 120  

 dle dohody

 

Mgr. Hana Urbanová 221 hana.urbanova@pedf.cuni.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Petr Prokop, Ph.D. 220 prokoppetr@seznam..cz 221 900 107
dle dohody
PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 219 dle dohody
Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 jiri.prokop@pedf.cuni.cz 221 900 107 22.5., 27.5., 31.5., 11.6., 13.6.  vždy 09:00 – 10:00

konzultace po mailu: prokopjura@volny.cz

 

Mgr. Magdalena Richterová 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107 po dohodě po mailu
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 ivo.syriste@pedf.cuni.cz 221 900 107

29.5.   14:00 – 15:00

 

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219  dle dohody
Ing. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228 27.5.  9,45-10,45
6.6.   11,30-12,30
10.6.  9,15-10,15
17.6.  11,00-12,00
24.6.  9,00-10,00
RNDr.PhDr. Hana Voňková, Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  dle dohody mailem
Mgr. Ondřej Papajoanu 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 222 dle dohody
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219