Konzultační hodiny

Prosíme sledujte změny a vzkazy studentům na webu nebo na nástěnkách příslušných vyučujících!

 

Jméno Kontakt
číslo dveří mail telefon konzultační hodiny
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188 pondělí:

11:00-12:00

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 120 úterý :

11:00-12:00

 
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109  liché pondělí:
17:00-18:00

PaedDr. Zdeňka Hanková 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109  úterý:

15:30-16:30

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123  lichá středa:

14:25-15:25

sudý pátek:

10:30-11:30

 
PaedDr. Marie Hanzová, CSc. 221 marie.hanzova@seznam.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228  pátek:

14:15-15:15

PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. 228  

martin.capekadamec@pedf.cuni.cz

 

221 900 219 dle dohody
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 414 jiri.kucirek@pedf.cuni.cz 221 900 123 pátek:

13:15-14:15
 

PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219  liché úterý:

14:00-16:00

 

Mgr. Roman Musil dranrom@gmail,com dle dohody
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 219 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 188   dle dohody mailem
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. 222 daniela.novakova@pedf.cuni.cz 221 900 120 pondělí:

15:00-16:00

Mgr. Hana Urbanová 221 hana.urbanova@pedf.cuni.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Petr Prokop, Ph.D. 220 prokop.petr@seznam..cz 221 900 107  pondělí:
dle dohody
PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 219  čtvrtek:

14:00-14:25

dále dle dohody

Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 prokop.jiri@pedf.cuni.cz 221 900 107   pondělí:

15:00-16:00

Mgr. Magdalena Richterová 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107  úterý (liché)

13:00-14:00

úterý (sudé)

16:00-17:00

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 ivo.syriste@pedf.cuni.cz 221 900 107  středa:

10:30-12:00

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219  úterý:
18:15-19:15
Ing. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228 čtvrtek:

10:45-11:45

RNDr.PhDr. Hana Voňková, Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  čtvrtek:

18:30-19:00

Mgr. Ondřej Papajoanu 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 222 dle dohody
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219  středa:

15:00-16:00

4.9.  10:00-11:00
13.9.   8:00-9:0018.9.   8:00-9:00 2.10. 16:00-17:00