Konzultační hodiny v letním semestru

Prosíme sledujte změny a vzkazy studentům na webu nebo na nástěnkách příslušných vyučujících!

 

Jméno Kontakt
číslo dveří mail telefon konzultační hodiny
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188 pondělí:

11:00-12:00

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  úterý:

13:00-14:00

 

 

 
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109  

PaedDr. Zdeňka Hanková 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109 čtvrtek:

16:00-17:00

 

 

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123 středa:

14:25-15:25

 

 

 

 
PaedDr. Marie Hanzová, CSc. 221 marie.hanzova@seznam.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz 221 900 228  pátek:

14:15-15:15

 

 

 

 

PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. 228  

martin.capekadamec@pedf.cuni.cz

 

221 900 219 dle dohody
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 414 jiri.kucirek@pedf.cuni.cz 221 900 123  

 pátek:

13:15-14:15

 

   

PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219  

 

 

 

Mgr. Roman Musil dranrom@gmail,com dle dohody
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 219 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 188   dle dohody mailem
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. 222 daniela.novakova@pedf.cuni.cz 221 900 120  úterý:

9:30-10:30

 

 

Mgr. Hana Urbanová 221 hana.urbanova@pedf.cuni.cz 221 900 109 dle dohody
PhDr. Petr Prokop, Ph.D. 220 prokop.petr@seznam..cz 221 900 107
dle dohody
PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 219 úterý:

12:00-12:30
 

Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 prokop.jiri@pedf.cuni.cz 221 900 107  

 

 

Mgr. Magdalena Richterová 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107  čtvrtek:

16:00-17:00

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 ivo.syriste@pedf.cuni.cz 221 900 107
  

 

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219  dle dohody
Ing. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228  od 2.3.-6.4.

pátek 10:30-11:30

od 13.4.-18.5.

pátek 12:45-13:45

 

 

 

 

RNDr.PhDr. Hana Voňková, Ph.D. 222 hana.vonkova@pedf.cuni.cz 221 900 120  dle dohody
Mgr. Ondřej Papajoanu 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 222 dle dohody
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219  

 

 1.2.  16:00 – 17:00

4.9.  10:00-11:00
13.9.   8:00-9:0018.9.   8:00-9:00 2.10. 16:00-17:00