Lidé

Členové katedry

Jméno Číslo dveří Mail Telefon
vedoucí katedry:
Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 219 stanislav.bendl@pedf.cuni.cz 221 900 188
zástupce vedoucího katedry:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 222 jarmila.mojzisova@pedf.cuni.cz 221 900 120
tajemnice katedry:
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. 222 daniela.novakova@pedf.cuni.cz 221 900 120
organizační pracovnice – sekretariát:
Alena Bendlová 219 alena.bendlova@pedf.cuni.cz 221 900 189
interní vyučující:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 222 veronika.blazkova@pedf.cuni.cz 221 900 120
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 221 karolina.duschinska@pedf.cuni.cz 221 900 109
PaedDr. Zdeňka Hanková 221 zdenka.hankova@pedf.cuni.cz 221 900 109
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 414 jaroslava.hanusova@pedf.cuni.cz 221 900 123
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 429 miroslava.kovarikova@seznam.cz 221 900 228
PhDr. Jiří Kučírek,Ph.D. 414 jirikucirek@seznam.cz 221 900 123
PhDr. Marie Linková, Ph.D. 228 marie.linkova@pedf.cuni.cz 221 900 219
Mgr. Ondřej Papajoanu 221 ondrej.papajoanu@pedf.cuni.cz 221 900 109
Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 220 prokopjura@volny.cz 221 900 107
Mgr. Magdalena Richterová 220 magdalena.richterova@pedf.cuni.cz 221 900 107
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 220 syriste001@seznam.cz 221 900 107
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 228 jaroslav.saroch@pedf.cuni.cz 221 900 219
PhDr. Alena Thorovská 221 alena.thorovska@pedf.cuni.cz 221 900 109
PhDr. Alena Váchová, Ph.D. 429 alena.vachova@pedf.cuni.cz 221 900 228
PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. 219 h.vonkova@gmail.com 221 900 188
zástupce vedoucího katedry:

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

228 michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz 221 900 219

 

Externí vyučující

Jméno Číslo dveří Mail Telefon
PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. 228 martin.capekadamec@pedf.cuni.cz 221 900 219
PaedDr. Marie Hanzová, CSc. 221 marie.hanzova@seznam.cz 221 900 109
Mgr. Roman Musil 221 drandrom@gmail.cz 221 900 109
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. 414 eva.nechlebova@pedf.cuni.cz 221 900 186
Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. 221 eva.opravilova@pedf.cuni.cz 221 900 109
PhDr. Jiřina Pávková 221 jirina.pavkova@centrum.cz 221 900 109
Mgr. Hana Urbanová, DiS. 221 hana.urbanova@pedf.czni.cz 221 900 109

Doktorandi

Jméno Číslo dveří Mail Telefon
PhDr. Jan Hrabák 222 jan.hrabak@pedf.cuni.cz.cz 221 900 120