Na koho se obrátit

Kompetence členů katedry

Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., vedoucí katedry


PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.

 • Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami.
 • Koordinátor přijímacího řízení.
 • Odpovědnost za den otevřených dveří na katedře.
 • Kontaktní osoba pro studentskou oborovou radu Pg.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

 • Evidence bakalářských a diplomových prací ve smyslu Opatření děkana č. 8/2015 (Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4), vč. organizace nahlížení do prací přihlášených k obhajobě.
 • Odpovědnost za personální bibliografii (katedrální správce OBD).
 • Poskytování podpory pro používání systému Moodle v rámci katedry.
 • Koncepce webových stránek katedry a odpovědnost za aktualizaci obsahu (ve spolupráci se všemi ZOP).

PaedDr. Zdeňka Hanková

 • Odpovědnost za bakalářský studijní obor Vychovatelství:
  • organizační a obsahové zajišťování přijímacího řízení,
  • zpracovávání podkladů pro rozvrh (tvorba rozvrhových lístků),
  • aktualizace zkušebních okruhů ke SZZ a témat BP,
  • zajišťování externích spolupracovníků pro potřeby výuky,
  • komunikace s katedrami, které v oboru zajišťují výuku,
  • výkon funkce ZOP oboru (kontrola a aktualizace studijního plánu),
  • organizační zajišťování SZZ,
  • zodpovídání dotazů studentů a uchazečů o studium
 • Odpovědnost za knihovnu katedry, spolupráce s fakultní knihovnou.

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

 • Odpovědnost za studijní obor Výchova ke zdraví:

  • organizační a obsahové zajišťování přijímacího řízení,
  • zpracovávání podkladů pro rozvrh (tvorba rozvrhových lístků),
  • aktualizace zkušebních okruhů ke SZZ a témat BP a DP,
  • zajišťování externích spolupracovníků pro potřeby výuky,
  • komunikace s katedrami, které v oboru zajišťují výuku,
  • výkon funkce ZOP oboru (kontrola a aktualizace studijního plánu),
  • organizační zajišťování SZZ,
  • odpovědnost za rigorózní řízení (PhDr.) pro obor výchova ke zdraví na katedře,
  • zodpovídání dotazů studentů a uchazečů o studiu,
 • Katedrový koordinátor institucionální akreditace (pro obory VZ).
 • Kontaktní osoba pro studentskou oborovou radu VZ.

 

 


Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.


PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., zástupce vedoucího katedry

 • Odpovědnost za studijní obory Pedagogika, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Pedagogicko- psychologická příprava:
  • organizační a obsahové zajišťování přijímacího řízení,
  • zpracovávání podkladů pro rozvrh (tvorba rozvrhových lístků),
  • aktualizace zkušebních okruhů ke SZZ a témat BP a DP,
  • zajišťování externích spolupracovníků pro potřeby výuky,
  • komunikace s katedrami, které v oborech zajišťují výuku,
  • výkon funkce ZOP oborů (kontrola a aktualizace studijních plánů),
  • organizační zajišťování SZZ,
  • zodpovídání dotazů studentů a uchazečů o studium.
 • Katedrový koordinátor institucionální akreditace (pro obory pedagogicko-psychologická příprava, pedagogika, vychovatelství, učitelství praktického vyučování a odborného výcviku).
 • Garant celoživotního vzdělávání na katedře.