Bře 18

Instruktor plavání

Přihlášky vyplňujte na: https://docs.google.com/…/1a-4b7j8Nuv9n3zOMqNhDt32Bzaj…/edit

Bře 07

VŠ plavecká liga

Všichni studenti přihlášení do předmětu Trénink plavání II a IV se v případě, že chtějí z daných předmětů získat zápočet  musí zúčastnit plavecké soutěže VŠ plavecké ligy. Informace viz níže:

 

  1. ročník plavecké ligy pražských vysokých škol 2018/2019, 2. kolo B

Pořadatel:                  Katedra tělesné výchovy PF UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 116 40

Ředitel závodu:          Mgr. Petr Hejnic email: hejnic@prf.cuni.cz, tel.: 777 777 145

Termín:                      25. 4. 2019, čtvrtek 

Prezentace individuálních disciplín       17,00 – ukončení 17,30 hodin!

Prezentace štafet                                  do ukončení 50 P ženy!

Rozplavání                                          17,00 – 17,45 hodin

Zahájení závodů 18,00 hodin – ukončení do 19,30 hodin.

Z organizačních důvodů nebude umožněna pozdní prezentace závodníků!

Místo konání:             Plavecký bazén SCUK Hostivař

Účast v soutěži:          Muži B: MFF, PF , PřF, PedF, ČZU, 2. a 3.LF B

Ženy B:  MFF,  PF, PřF , PedF, 2. a 3.LF B

Program:                    Muži, Ženy – 100PZ, 50M, 50Z, 50P, 50VZ, 4x50PZ, 4x50VZ, 4x50P

Rozdělení drah:          Na základě přihlášených výkonů budou studenti přiděleni na dráhu.

Bodování:                   Individuální dis. 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1, Štafety 28, 20, 14, 8, 4, 2

Omezení startu:          2 individuální starty a 2 štafety.

Za fakultu startují v každé disciplíně 2 jedinci a 1 štafeta. Starty závodníků mimo soutěž je nutné nahlásit před zahájením soutěže, viz. prezentace.

 

Hodnocení soutěže:    Vítězem kola se stává fakulta s největším počtem bodů. Vítězem soutěže se stává fakulta s nejnižším součtem umístění z obou kol. Při shodě rozhoduje celkový součet bodů z obou kol.

Prosíme, aby každá fakulta zajistila jednoho rozhodčího vybaveného stopkami!

Mgr. Petr Hejnic                                                                     Mgr. Růžena Kosová

ředitel závodu                                                                        vedoucí katedry PF UK

 

Bře 07

KH dr. Hájkové

Dne 7. 3. 2019 se ruší KH dr. Hájkové

Bře 07

ZMĚNA KH doc. DVOŘÁKOVÉ

DNE 11.3. SE KH POSOUVAJÍ NA 18 HODIN

DNE 18.3. SE PŘESOUVAJÍ NA 20.3. 11.30 – 12.15

Bře 04

Mgr. Martin Pádivý – Erasmus+

INFORMACE K VÝBĚROVÉMU  ŘÍZENÍ pro stud. pobyty v rámci programu
ERASMUS+  
na KATEDŘE TĚLESNÉ VÝCHOVY

MÍSTO: PedF UK Brandýs nad Labem
DATUM A ČAS:  úterý  19. března 2019 od  10:00 hod

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:  do výběrového řízení se mohou
přihlásit studenti Bc. i NMgr. programu, kteří mají ukončený
alespoň první ročník a plní bezproblémově studijní povinnosti.

Uchazeči si k výběrovému řízení připraví:

1)    prezentaci svého studijního záměru v českém a anglickém
jazyce (ústně i písemně)

2)    zdůvodnění volby zahraniční univerzity a předběžná volba
vyučovaných programů na partnerské univerzitě (ve shodě se
studijním oborem)

3)    výpis ze SIS – přehled dosavadních studijních výsledků +
studijní průměr v posledním roce studia

 

 

Bře 01

KH dr. Kašpara

KH dr. Kašpara se 6. 3. 2019 v Rettigově ruší.