Rekreace

Příspěvky na rekreace
PRAVIDLA

Fakultní odborová organizace přispívá svým členům a jejich dětem do 15 let částkou 50 Kč na osobu a den,
a to na rodinné rekreace pořádané Univerzitou Karlovou a dětské ozdravné tábory.

Přispět je možné maximálně na 20 dní za kalendářní rok.

Žádost o příspěvek – formulář