Archiv rubriky: 2017

Méně formalismu, více formace

Kooperativní učení ve výuce: teorie – výzkum – realita

Formativní hodnocení v praxi české základní školy

Hnutí Camphill na pozadí sociálněpedagogické reformy počátku minulého století

Úvod do aproximálního numerického systému

Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe

Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe

A zase ten učitel?

Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení

Morální distres učitelů – skrytý problém

Curriculum for Excellence: kurikulum založené na kompetencích a zkušenosti z jeho implementace

Samosvojnost, spiritualita, patření Tři aspekty lidské přirozenosti v Komenského vychovatelství

KOLESÁROVÁ, Karolína. Životní styl v informační společnosti

JACKSON, R., & LYONS, M. (Eds). Community care and inclusion for people with an intellectual disability