Archiv rubriky: 2018

Žhavé téma aneb O redukci mezi (nejen) pedagogickou teorií a praxí

Výukové cíle v primárním vzdělávání aneb Cesta tam a zase zpátky

Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy. Vícečetná případová studie subjektivních teorií učitelek o didaktické transformaci

Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie

Odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství

Network Analysis as a Research Methodology in Science Education Research

Švec, Š. (Ed.). Slovenská encyklopédia edukologie

Hanušová, S., & Píšová, M. (Eds.). Chtějí zůstat, nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách

Průcha, J. Vzdělávací systémy v zahraničí. Encyklopedický přehled školství ve 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA

Pedagogika na dobré cestě

Výběrové zaměření pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací

Eye-tracking v prostredí školskej triedy

Mapování pojmů jako modelování tříd objektů

Predikční validita zkoušek zakončujících středoškolské vzdělávání a přijímacích testů na vysoké školy

Magová, L., et al. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte

Kostelecká, Y., Hána, D., & Hasman, J. Integrace žáků-cizinců v širším kontextu

Hendl, J., & Remr, J. Metody výzkumu a evaluace