(Česky) Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2019

(Česky) Výuka pedagogiky v učitelských studijních programech

Vítány jsou teoretické studie, přehledové studie, studie analyzující potřeby učitelů i empirické studie orientované na ověřování účinnosti různých obsahů, forem a metod vysokoškolské výuky budoucích učitelů.

Klíčové otázky, na něž bude číslo hledat odpovědi, jsou co, jak, kdy a proč zprostředkovávat a rozvíjet v pedagogických disciplínách v rámci vzdělávání učitelů, s jakými cíli a očekávaným výsledky.

Snahou bude přispět k výzkumné evidenci o tom, zda cíle, obsahy a procesy vzdělávání v pedagogických disciplínách vedou k zamýšleným cílům, jaké jsou jeho skutečné efekty, jak ho hodnotí sami studenti učitelství a učitelé v praxi.

Garanti čísla: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., a prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Abstrakty posílejte do 30. 12. 2018 s poznámkou „Monočíslo“ na adresy: pedagogika@pedf.cuni.cz; vladimira.spilkova@email.cz, tomas.kasper@tul.cz, Karel.Rydl@upce.cz

Číslo vyjde na podzim 2019. Continue reading

(Česky) Pedagogika chystá monotematické číslo Odborné školství a odborné vzdělávání: Současné teorie a výzkumy

(Česky) Odborné školství a odborné vzdělávání: Současné teorie a výzkumy

Monotematické číslo nabízí prostor pro texty českých i slovenských autorů, které by se zabývaly nejrůznějšími tématy odborného školství a odborného vzdělávání, a to především v úrovni středního (vyššího sekundárního) vzdělávání.

Očekáváme příspěvky výzkumné i teoretické a metodologické, nejen z pohledu pedagogiky, ale i psychologie, sociologie, ekonomie. Uvítáme příspěvky týkající se především české situace, ale i práce zaměřené na zahraniční systémy odborného školství a vzdělávání.

Garant čísla: prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.

Abstrakty zamýšlených textů posílejte do 30. června 2018. Rozhodnutí o vyžádání textů na základě posouzených abstraktů bude sděleno do 15. srpna 2018, plné texty studií zasílejte do 31. října 2018. Abstrakty zasílejte na adresu redakce (pedagogika@pedf.cuni.cz) a současně i na adresu garanta (janprucha@volny.cz). Continue reading

New monothematic issue in 2018 – call for abstracts

Teaching psychology in teachers’ training programs
(Výuka psychologie v učitelských studijních programech)

Deadline for abstracts: 26th February 2018 Continue reading

Special Monothematic Issue: Education Futures for the Digital Age: Theory and Practice

The main aim of this monothematic volume is to contribute to the field by offering from different perspectives and different contexts a wide spectrum of topics related to the application of digital technology in learning, in teaching and, generally, in education in advanced societies. We would like to mediate the latest knowledge and findings of pedagogy and psychology about the impact of digital technology on forming cognitive processes of pupils and to point out on methodical, instructional, pedagogical and organisational aspects of education using digital technology.

Qualitative systematic reviews, research studies, comparative studies, critical review, meta-analysis or mixed-mode studies and reviews that are not focused only on positive experiences with digital technology, but that also indicate their limitations, risks and negative aspects or consequences are welcome.

By 26th February 2018 please submit annotations of maximum two pages (3,600 characters) labelled “Monočíslo AJ DIGITAL EDUCATION” to the email address pedagogika@pedf.cuni.cz. The annotation is to include the following: the author(s) and title of the submission, type of paper – theoretical, review, methodological or research paper – together with the presumed size, aims and content of the submission.

Guarantors of the Volume: Miroslava Černochová (CZ), Glynn Kirkham (UK), Christina Preston (UK), Christine Redman (AU), Jana Jacková (SK), Sarah Younie (UK) Continue reading

Special Monothematic Issue 4/2017: Historical reflection of education and its significance in (not only) teacher education

We would like to inform our readers that a new international monothematic issue 4/2017 called “Historical Reflection of Education and Its Significance in (Not Only) Teacher Education” has been published.
Editors of the numbers are Tomas Kasper, Karel Rýdl and Andreas Hoffmann-Ocon.
You can find the issue in the journal archive.
Continue reading

Current Issue: 2/2018

About the Journal

The journal Pedagogika has been coming out since 1951 as a specialist academic journal on education which respects contemporary standards of quality of academic publishing. Originally it was published by the Ministry of Education but it soon came under the Comenius Institute of Education of the Czechoslovak Academy of Sciences. Since 1994  it has been published by Charles University in Prague, Faculty of Education.

Pedagogika journal is indexed in international databases DOAJ, ERIH PLUS, EBSCO and Ulrich’s.

In 2008 Pedagogika was included in the List of revived non-impacted periodicals published in the  CR.

The journal Pedagogika contributes to the development of academic understanding in education and to the cultivation of professional opinions  (see profile of the journal).  This it does through both the overall selection and the orientation of articles, the rigorous demands made on them and observation of  ethical principles of publishing.

The journal publishes reviewed academic studies, discussion contributions  on topical themes and reviews of specialist publications including analytical reports on important events in the professional community.

Pedagogika publishes the following types of academic study: theoretical, historical, overview, methodological, research-orientated.

Pedagogika comes out four times a year. Usually one issue is monothematic.

Previous issues are to be progressively made available in electronic form too in part of the  Archive.

Journal web pages: www.pedcas.cz
New Journal System of Pedagogika (OJS): www.scied.cz/index.php/pedagogika/index

ISSN 0031-3815  (Print)
ISSN 2336-2189  (Online)