Rendl, M., & Vondrová, N. a kol. (2013). Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta.