Využití aktivit podporujících profesní rozvoj a vnímání jejich překážek učiteli základních a středních škol