MAREŠ, P., RABUŠIC, L., & SOUKUP, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS