Zápis dítěte do první třídy – kritéria, spravedlivost a pohled zákonných zástupců