Možnosti a limity síťování se zřetelem k pedagogickému výzkumu