Životní krize, krizové stavy u dětí a mládeže a škola