Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství (1. část)