Zdokonalení metody pro měření obtížnosti didaktických textů