Sociální a profesní profil budoucích učitelů prvního stupně základních škol