“To je ako zázrak prírody”: fotosyntéza v žiakovom poňatí