Polytechnické vzdelávanie ako faktor vedeckotechnického rozvoja socialistickej spoločnosti