Výsledky 7. pětiletky a příprava 8. pětiletky SPZV v pedagogických disciplínách