Některé otázky ideologického boje a jejich souvislosti s pedagogickou teorií a výchovně vzdělávací praxí