K poslání a rozvoji politicko-odborné přípravy a zvyšování kvalifikace vedoucích pracovníků (cyklické průpravy) v rámci československé výchovně vzdělávací soustavy