Ideově politický a výchovný význam socialistické tělovýchovy (ke dnům Československé spartakiády 1980)