K filozofickým otázkám vztahu kauzality a finality ve výchově člověka