Hlavní rysy komunistické výchovy na vysokých školách z hlediska vývoje vědecké práce v období rozvíjející se vědeckotechnické revoluce