Školní prospěch dětí podle výsledků celostátního antropologického výzkumu v roce 1971 (české kraje)