Specifické problémy výchovně vzdělávací práce se žáky gymnázií přijatými z 8. ročníku ZDŠ