Některá kritéria efektivity učení a vyučování a metody jejího zjišťování