Výchova vedeckých pracovníkov – súčasť ďalšieho rozvoja vedy