Teória informácií a teória riadenia ako základ systémovej analýzy výchovy a vzdelávania v rezorte školstva