Některé psychologicko-pedagogické problémy učebního textu