Některé stránky základní metody socialistické výchovy a první kroky k jejímu uskutečňování v Německé demokratické republice