K otázce gnoseologických základů přestavby výchovně vzdělávacího systému a k jejímu společenskému významu