Kvalita výuky: vymezení pojmu azpůsobů jeho užívání