Vztah kognitivní a afektivni složky multikulturních kompetencí